TheSoundofHappiness Wiki
Advertisement

Zhao Dora (趙朵拉) is the daughter of TianYu and HuiLin.

Personality

Dora has a strong maturity sense of perception despite her youthful age, she immediately realized the relationship between her father and JiaXiu. To prove her determination in protecting HuiLin, Dora had resorted into cunning ways to chase the former out of her family. But on a negative aspect, Dora has partially inherited TianYu and GuanTing's dark side of their personality. Dora has a strong awareness of the meaning of "love", treating her mother's faithful attitude towards the marriage with TianYu as the greatest form of purity. At the same time, Dora even "educated" JiaXiu that her love towards TianYu was unhealthy and only for personal selfish gains.

The sense of trust and mutualism between herself and JiaXiu was only developed when the latter kept her promises of reuniting Dora with HuiLin and her grandfather after JiaXiu repented from her mistakes of destroying the marriage between Dora's parents. Dora was affected by the selfish demeanor of her father TianYu, who bore a huge responsibility towards everything but deep down, Dora loves TianYu a lot.

Relations

Friends

Enemies

Trivia

  • As described by her parents, Dora is stated to be 11 years old.


The Sound of Happiness and Proud of You Characters
Protagonists Lin Zhi Ming | Wu Jia Yun | He Xin Di | Wu Jia Wen | Wu Jia Xiu | Zhang Zheng Hao | Zhan Wei Kai
Gao Ren Mei | Zhang Ren Xin | Fang Wen Ling | Zhang Jia Liang
Antagonists Jiang Hong Jie | Zhao Tian Yu | Li Jian Hua | Ye Li Mei
WuFamily Wu Guo Hui | Ceng Mei Ru | Wu Jia Xuan | Wu Jia Long | Ceng Huan Huan
LinFamily Yang Ah Mei | Lin Qing Long | Yao Ming Zhu | Lin Zhi Wen | Liu Tian Ding | Wang Yan Xi
Zhan (Cai) Family Zhan Kun Mao | Cai Yun Ru | Yin Jun Nan | Li Bao Na | Cai Fu Gui | Chen Yue Xia
Zhou Family Zhou Rui Yuan | Shen Xiu Chun | Zhou Yong Cheng | Zhou Yong Qi | Zhou Jia Mai
Jin Family Xie Bao Xiu | Jin Yong Jian | Lin Shan Shan
Shen Family Shen Fang Zi | Ceng Guo Hao
Luo and Chen Family Luo Guan Ting | Luo Hui Lin | Zhao Dora | Chen Tian En | Chen Jian Hong
Jiang Family Jiang Can Tang | Jiang Yong Qi
Fang Family Fang Bi Lian | Qian Jin | Lin Luo Shi
Others Wang Shi Chang | Chen Yu Yan | Fang Mei Yun | Xu Ming Qiang | Lin Xiao Ke | Cai Chong Ren | Liu Ah Yi | Liu Da Wei | Zhang Hui Xin | Ceng Kai Xin | Gu Wen Yan | Ye Qing Gong | Jia Man Yi | Du Ba La | Hu Li Hai
Exclusive to Proud of You Zhang Zi Ting | Ke Shu Jun
Advertisement