TheSoundofHappiness Wiki
Advertisement

Gu Wen Yan (顧文彥) is a close friend of WuFamily. Diagnosed with a curable illness, WenYan ended up severing his 7 years long relationship with JiaXiu and including their shared dream. Later on, WenYan becomes particular close with his childhood friend YongQi.

History

WenYan first appeared in episode 199, having fetched JiaXiu for her interview in QinTian-Group and with assistance from GuanTing, WenYan allowed the former to work under TianYu as a personal secretary. While missing the marriage between HuanHuan and JiaLong, WenYan had celebrated the birthday of MeiRu with JiaXiu and her family. Hearing TianYu had snatched away the partnership between ZhiWen and his client, WenYan would quarrel with JiaXiuregarding TianYu's personality in the business world. Confirming himself to be diagnosed with tongue cancer, the tensions with JiaXiu grew greater after misunderstanding the latter for having affairs with TianYu, which in truth was a setup with LiMei. WenYan eventually breaks up with JiaXiu, but ended up confronting TianYu for concealing the status of his marriage. During his final appearances, WenYan had coached YongQi in her inexperience in culinary skills who wanted to ease her father's loneliness over the passing of XiuChun. (episode 199-227)

Relations

Friends

Enemies

Trivia

None


The Sound of Happiness and Proud of You Characters
Protagonists Lin Zhi Ming | Wu Jia Yun | He Xin Di | Wu Jia Wen | Wu Jia Xiu | Zhang Zheng Hao | Zhan Wei Kai
Gao Ren Mei | Zhang Ren Xin | Fang Wen Ling | Zhang Jia Liang
Antagonists Jiang Hong Jie | Zhao Tian Yu | Li Jian Hua | Ye Li Mei
WuFamily Wu Guo Hui | Ceng Mei Ru | Wu Jia Xuan | Wu Jia Long | Ceng Huan Huan
LinFamily Yang Ah Mei | Lin Qing Long | Yao Ming Zhu | Lin Zhi Wen | Liu Tian Ding | Wang Yan Xi
Zhan (Cai) Family Zhan Kun Mao | Cai Yun Ru | Yin Jun Nan | Li Bao Na | Cai Fu Gui | Chen Yue Xia
Zhou Family Zhou Rui Yuan | Shen Xiu Chun | Zhou Yong Cheng | Zhou Yong Qi | Zhou Jia Mai
Jin Family Xie Bao Xiu | Jin Yong Jian | Lin Shan Shan
Shen Family Shen Fang Zi | Ceng Guo Hao
Luo and Chen Family Luo Guan Ting | Luo Hui Lin | Zhao Dora | Chen Tian En | Chen Jian Hong
Jiang Family Jiang Can Tang | Jiang Yong Qi
Fang Family Fang Bi Lian | Qian Jin | Lin Luo Shi
Others Wang Shi Chang | Chen Yu Yan | Fang Mei Yun | Xu Ming Qiang | Lin Xiao Ke | Cai Chong Ren | Liu Ah Yi | Liu Da Wei | Zhang Hui Xin | Ceng Kai Xin | Gu Wen Yan | Ye Qing Gong | Jia Man Yi | Du Ba La | Hu Li Hai
Exclusive to Proud of You Zhang Zi Ting | Ke Shu Jun
Advertisement